Interactive Applications

Optimum Bütçeli Esnek Çözüm Önerileri

Müşterilerimize optimum maliyetle maksimum satış hedefi doğrultusunda çözüm önerileri sunuyoruz.

Üretimde Doğa Dostu Materyal Tercihi

Üretim süresince kullandığımız materyallerin doğa dostu olmasına hassasiyet gösteriyoruz.

Uygulama Çeşitleri

  • AVM Noktaları İnteraktif Kiosk
  • Satış Amaçlı Tanıtım Kioskları
  • Tanıtım Amaçlı Kiosklar